(BĐT) - Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15 (AG-CW-02) Nâng cấp 23,895 km đê tháng 8 và các cống Ông Thông Đường, cống Hoài Sức, cống Hai Thành, cống Lung Môn Nam, cống Ba Đê và 41 cống qua đê bao f1000, f800, f600.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Theo đó, Liên danh Công ty CP Xây dựng Ngọc Á Châu - Công ty TNHH Nhạc Sơn - Công ty CP Xây dựng tổng hợp Quảng trị (gọi tắt là Liên danh Nhạc Sơn - Ngọc Á Châu - Tổng hợp Quảng Trị) trúng thầu với giá là 175,97 tỷ đồng, giảm 17,65 tỷ đồng so với giá gói thầu (193,62 tỷ đồng), tương tương với tỷ lệ tiết kiệm 9,11%. Đứng đầu Liên danh này là Công ty TNHH Nhạc Sơn.

Gói thầu số 15 (AG-CW-02) nêu trên thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long do Sở NN&PTNT An Giang làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án NN&PTNT An Giang làm bên mời thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian mời thầu từ ngày 21/1/2020 - 25/2/2020. Nguồn vốn thực hiện do Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) viện trợ thông qua Ngân hàng Thế giới.

Theo Bên mời thầu, đây là gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) có 3 nhà thầu mua HSMT và tại thời điểm đóng thầu có 3 nhà thầu nộp  hồ sơ dự thầu (HSDT). Đó là: Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà; Liên danh Nhạc Sơn - Ngọc Á Châu - Tổng hợp Quảng Trị; Liên danh Tổng công ty Xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa - Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình.

Tại bước đánh giá kỹ thuật, Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà bị loại do HSDT không đáp ứng yêu cầu. Cụ thể, HSMT yêu cầu bê tông chèn vào ô tấm Neoweb, vữa đá 1x2 M250 dày 10cm, bê tông mặt đường dàu 18cm. Tuy nhiên, HSDT của Nhà thầu Mỹ Đà lại đề xuất “bê tông chèn vào ô tấm Neoweb, vữa đá 1x2 M200 dày 10cm và bê tông mặt đường dày 15 cm”. Ngoài ra, về mặt nhân sự thi công, Nhà thầu Mỹ Đà lại đề xuất một chỉ huy trưởng công trình hiện đang đảm nhiệm vị trí chỉ huy trưởng một công trình khác…

Tại vòng đánh giá tài chính, Liên danh Nhạc Sơn - Ngọc Á Châu - Tổng hợp Quảng Trị có đề xuất tài chính cạnh tranh hơn Liên danh Tổng công ty Xây dựng NN&PTNT Thanh Hóa - Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình (193,19 tỷ đồng) nên đã được chọn thực hiện Gói thầu số 15 (AG-CW-02).

Báo cáo đánh giá HSDT được công bố cũng cho thấy, Liên danh Nhạc Sơn - Ngọc Á Châu - Tổng hợp Quảng Trị đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Các nhà thầu thành viên trong Liên danh không có hợp đồng nào không hoàn thành trong vòng 5 năm trước thời điểm đóng thầu; không có vụ kiện nào đang giải quyết; không có hợp đồng nào bị treo hoặc bị chấm dứt, đủ năng lực tài chính…

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, trong tư cách là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, các thành viên trong Liên danh Nhạc Sơn - Ngọc Á Châu - Tổng hợp Quảng Trị từng trúng nhiều gói thầu sử dụng vốn Nhà nước.

Đơn cử, từ tháng 10/2016 đến nay, Công ty CP Xây dựng Ngọc Á Châu được công bố trúng 18 gói thầu. Công ty CP Xây dựng tổng hợp Quảng Trị trúng 19 gói thầu kể từ cuối năm 2015 đến nay. Công ty TNHH Nhạc Sơn trúng 7 gói thầu kể từ tháng 1/2016 đến nay.