(BĐT) - Bộ Tài chính vừa ban hành 3 thông tư. Theo đó, giảm từ 20 - 50% tiền phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong nhiều lĩnh vực, như: lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; lệ phí trong lĩnh vực đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ…
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, theo Thông tư số 54/2020/TT-BTC, kể từ ngày 12/6/2020, tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ nộp lệ phí bằng 50% mức thu hiện hành.

Theo quy định tại Thông tư số 56/2020/TT-BTC, tổ chức, cá nhân khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp sẽ nộp lệ phí bằng 50% mức lệ phí quy định hiện hành.

Tại Thông tư 57/2020/TT-BTC, công dân Việt Nam khi làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp các giấy tờ liên quan đến hộ chiếu, thông hành, xuất cảnh, sẽ nộp lệ phí bằng 80% mức thu quy định hiện hành.