(BĐT) - Ngày 26/5, Bộ Tài chính ban hành 3 thông tư, quy định giảm đồng loạt ở mức 50% đối với các loại phí thẩm định liên quan đến xuất bản, kinh doanh hàng hóa, cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa; phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, theo Thông tư 43/2020/TT-BTC, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh chỉ phải nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu hiện hành.

Theo Thông tư 44/2020/TT-BTC, phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá bằng 50% mức quy định hiện nay.

Theo Thông tư số 45/2020/TT-BTC, phí đăng ký sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp sẽ nộp phí bằng 50% mức thu hiện hành.

3 thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5 đến hết ngày 31/12/2020.