Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 3954 ngày 30/5. 
Tiếp tục gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ mua nhà

Theo đó thì các khách hàng đã kí hợp đồng tín dụng trước ngày 31/3 sẽ tiếp tục được Ngân hàng giải ngân tái cấp vốn. 

Thị trường bất động sản đã có những phản ứng tích cực ngay sau thông tin này./. 

Theo Vietnam+