(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn đang bán hồ sơ để các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản là khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Tùng tại Agribank - Chi nhánh Bình Tân. Giá trị ghi sổ của khoản nợ đến ngày 15/10/2018 là hơn 708 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo cho khoản nợ, DNTN Thanh Tùng đã dùng 2 tài sản bảo đảm: Giá trị quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh, diện tích: 6952,2 m2 và tài sản hình thành trong tương lai là toàn bộ giá trị xây dựng của công trình cao ốc căn hộ Hạnh Phúc được xây dựng tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Giá khởi điểm của khoản nợ được đưa ra là 384,75 tỷ đồng.