(BĐT) - Theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT (TT08) và Khoản 1 Điều 32 Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT (TT10), việc cung cấp đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng sẽ được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới từ ngày 1/8/2022.
Tiếp tục đăng thông tin và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên http://muasamcong.mpi.gov.vn

Tiếp tục đăng thông tin và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên http://muasamcong.mpi.gov.vn

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang tiến hành kiểm tra để bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, ổn định, đạt hiệu quả cao nhất, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của TT08 và TT10.

Trong thời gian Hệ thống mới đang được kiểm tra, hoàn thiện, Bộ đề nghị các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện việc đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn. Hiện Hệ thống đang hoạt động bình thường. Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT luôn sẵn sàng hỗ trợ chủ đầu tư, bên mời thầu xử lý mọi tình huống phát sinh trong quá trình đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống.