(BĐT) - Sở Y tế Tiền Giang vừa phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu 2 Thi công xây dựng, thử tĩnh cọc và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Giá dự toán của Gói thầu là 104,785 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu bao gồm hạng mục xây mới khoa quản lý nhiễm khuẩn, khoa gây mê hồi sức, khoa điều trị nội trú, khoa nhi, hành chính quản trị, hội trường.

Phần cải tạo gồm các hạng mục cải tạo khoa cấp cứu và hồi sức tích cực, cải tạo khoa xét nghiệm và khoa chuẩn đoán hình ảnh. Phần sửa chữa gồm: sửa chữa khoa nội tổng hợp, khoa nội tim mạch - lão học, hệ thống oxy và trung tâm oxy hóa lỏng (hệ thống khí y tế); đầu tư trang thiết bị.