(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang vừa giao Công ty CP Tư vấn và Đào tạo Đại Nam (đơn vị tư vấn) thực hiện mời thầu Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Trụ sở làm việc 8 sở, ngành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá 183,703 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư của Dự án là 206,494 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Nguồn vốn sử dụng từ vốn tăng thu, kết dư các năm và huy động, bổ sung hợp pháp khác năm 2020. Giá trị bảo đảm dự thầu là 3 tỷ đồng, bằng thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc; hợp đồng được thực hiện trong 260 ngày. Thời gian mở thầu dự kiến là ngày 13/3/2020.

Hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức thi công xây dựng công trình dân dụng từ hạng II trở lên; doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong vòng 3 năm trở lại đây (từ năm 2016 đến năm 2018 hoặc từ năm 2017 đến năm 2019) tối thiểu là 276 tỷ đồng đối nhà thầu độc lập; đối với nhà thầu liên danh, doanh thu của từng thành viên liên danh phải tối thiểu bằng 276 tỷ đồng nhân với tỷ lệ (%) tham gia của thành viên đó trong thỏa thuận liên danh, tổng doanh thu của các thành viên phải đảm bảo tối thiểu đạt 276 tỷ đồng.