Công ty CP Thủy điện Thác Mơ (HoSE: TMP) thông qua quyết định về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền cho cổ đông.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, ngày 23/12/2019 sẽ chốt danh sách cổ đông. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Thời gian thanh toán vào 31/12/2019.

Như vậy với 70 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thủy điện Thác Mơ dự chi khoảng 105 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó Thủy điện Thác Mơ đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 với doanh thu thuần đạt hơn 442 tỷ đồng, giảm mạnh đến 29,4% so với cùng kỳ năm 2018 nhưng cũng hoàn thành đến 93% kế hoạch năm.

Theo Nhịp sống Việt