(BĐT) - Công ty CP Thuỷ điện Sê San 4A vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu thuần gần 50 tỷ đồng, tăng gần 14%, lợi nhuận gộp 25,5 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm 55% về còn hơn 7 tỷ đồng, chi phí quản lý cũng giảm 35% còn hơn 1 tỷ đồng. Qua đó, Sê San 4A đạt lãi ròng 16 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kỳ 2020.

Tính đến cuối quý I/2021, tổng tài sản Công ty đạt 987,4 tỷ đồng với nợ phải trả chiếm 47% (tương ứng 487,6 tỷ đồng), chủ yếu là các khoản vay dài hạn.