(BĐT) - Công ty CP Thủy điện Quế Phong vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 với kết quả doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 46,5 tỷ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận sau thuế giảm 26%, đạt 19,7 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2020, Công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 115,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 49,7 tỷ đồng.

Thủy điện Quế Phong được thành lập ngày 26/7/2005, tiền thân là Ban Quản lý dự án Thủy điện Bản Cốc thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội. Tính đến cuối quý II/2020, tổng tài sản của Thủy điện Quế Phong đạt 391,2 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 33,7%, tương đương 132 tỷ đồng.