(BĐT) - Công ty CP Điện Bắc Nà vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2020 với doanh thu thuần đạt 24,8 tỷ đồng, tăng 53% so cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sau khi trừ đi chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp của Công ty đạt gần 14 tỷ đồng, tăng 78% so với quý III/2019. Công ty cho biết, trong quý III/2020, Nhà máy hoạt động ổn định, không bị gián đoạn, cùng với lượng mưa nhiều giúp doanh thu phát điện gia tăng.

Trừ đi các khoản chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí khác, Công ty lãi sau thuế 7 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu thuần 61 tỷ đồng và lãi ròng gần 12,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 33% và 113,8% so cùng kỳ năm ngoái.

Tình hình tài sản của Công ty CP Điện Bắc Nà không có biến động lớn sau 9 tháng đầu năm. Tổng tài sản đạt mức 463,7 tỷ đồng với nợ phải trả chiếm 60,8% tổng tài sản.