(BĐT) - Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và Đầu tư xây dựng Đông Á (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu hỗn hợp số 01 Thi công xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị các hạng mục của Dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Càng Long thuộc Công an tỉnh Trà Vinh (bao gồm chi phí gián tiếp).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại 195 với giá trúng thầu 72,179 tỷ đồng, giảm 0,014 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,01%; thời gian thực hiện hợp đồng là 1.080 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Gói thầu nêu trên sử dụng nguồn vốn xây dựng trong ngân sách chi an ninh và trật tự an toàn xã hội, do Công an tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư; đóng thầu ngày 20/1/2021. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), trong đó, Công ty TNHH Xây dựng An Hòa bị loại vì HSDT không hợp lệ; Công ty CP Miền Đông bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại 195 là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, được mở hồ sơ đề xuất về tài chính và trúng thầu.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và Thương mại 195 có địa chỉ tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong vòng hơn 5 năm qua, Công ty được công bố trúng 11 gói thầu, hầu hết tại các chủ đầu tư thuộc ngành công an, trong đó có 3 gói thầu do Công an tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư, 3 gói thầu do Công ty CP Tư vấn kỹ thuật và Đầu tư xây dựng Đông Á làm bên mời thầu. Hiện nhà thầu này đang trong thời gian thực hiện hợp đồng 7 gói thầu xây lắp của các chủ đầu tư thuộc ngành công an, với tổng giá trúng thầu là 226 tỷ đồng.