Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC), thành viên của Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) thông báo ngày 27/8 chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền 26/8.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cụ thể, công ty sẽ thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% với ngày thanh toán 10/9. Thêm vào đó, công ty phát hành hơn 8 triệu cp, ứng tỷ lệ 20% với giá 25.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu. Lượng cổ phần phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Nửa đầu năm, Sao Ta ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 51% lên 92 tỷ đồng trong bối cảnh ngành thủy sản đang gặp nhiều khó khăn. Tháng 7 vừa qua, doanh số tiêu thụ của công ty khá khả quan khi tăng 25% lên 16,8 triệu USD. Tôm vụ I được thu hoạch từ 10/8 có kết quả tốt nhất, công ty cũng thả giống song song cho vụ II.

Theo NDH