(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 10 ước tính đạt 28,3 nghìn tỷ đồng. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tính chung 10 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 221 nghìn tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 50,3 nghìn tỷ đồng, bằng 71,2% kế hoạch năm và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 170,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% kế hoạch năm và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.