(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.
Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 đạt 33,1% kế hoạch giao. Ảnh: Lê Tiên

Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 đạt 33,1% kế hoạch giao. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ KH&ĐT, ngay từ những tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Nhờ đó, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đã có chuyển biến tích cực, cao hơn cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn còn thấp so với yêu cầu (đạt 33,1% kế hoạch giao).

Nhằm đạt mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời rào cản, khó khăn, vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư. Người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc không đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2020 tại bộ, cơ quan trung ương và địa phương mình.

Đồng thời, thực hiện quyết nghị của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP, Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân của các dự án từ tháng 7/2020 để kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong tổng mức vốn NSTW năm 2020 đã được Quốc hội quyết định.