(BĐT) - Công ty CP Thuận Đức vừa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Nhà máy Sản xuất bao bì và túi xách siêu thị xuất khẩu. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 1.506 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 303,892 tỷ đồng; vốn vay là 1.202 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được triển khai tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổng diện tích sử dụng đất là 83.200 m2.

Về tiến độ, tháng 3/2020 là thời hạn hoàn tất các hồ sơ, thủ tục pháp lý. Dự án được chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, tổng diện tích thực hiện là 30.000 m2. Thời gian xây dựng công trình bắt đầu tư tháng 4/2020 và hoàn thành vào tháng 2/2021. Thời gian lắp đặt thiết bị, vận hành sản xuất thử nghiệm là từ tháng 3/2021 đến tháng 8/2021. Tháng 9/2021, Nhà máy đi vào hoạt động, công suất của giai đoạn 1 là 50.000 tấn/năm.

Giai đoạn 2, công suất của Nhà máy được tăng thêm 70.000 tấn/năm. Diện tích sử dụng đất là 53.200 m2. Thời gian xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị là từ tháng 1/2022 đến tháng 1/2023.