(BĐT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 2 dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư gần 2.180 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư 2 dự án là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý II/2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất XH1 thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.252,07 tỷ đồng. Diện tích khu đất khoảng 38.081 m2 thuộc địa giới hành chính xã Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ.

Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất XH1 thuộc khu B - Đô thị mới An Vân Dương có tổng mức đầu tư dự kiến 927,14 tỷ đồng. Diện tích khu đất khoảng18.551 m2 thuộc địa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy.