TP.HCM vừa chính thức kiến nghị thủ tướng Chính phủ thưởng 10.000 tỷ đồng vì đã thu vượt ngân sách trung ương giao trong năm 2015.
Thu vượt ngân sách, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng thưởng 10.000 tỷ đồng
Theo FBNC