(BĐT) - Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn trong 9 tháng năm 2017. Theo đó, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thu về gần 16.000 tỷ đồng từ thoái vốn.
SCIC đã bán vốn tại 28 doanh nghiệp, thu về 12.428 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả số thoái trong năm 2016 của Vinamilk với giá trị sổ sách 783,7 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Lực

SCIC đã bán vốn tại 28 doanh nghiệp, thu về 12.428 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả số thoái trong năm 2016 của Vinamilk với giá trị sổ sách 783,7 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Lực

Theo báo cáo, trong tháng 9/2017, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thoái được 125 tỷ đồng, thu về 195 tỷ đồng. Cụ thể, thoái vốn đầu tư ở DN khác (ngoài 5 lĩnh vực nhạy cảm là bất động sản, chứng khoán, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm và quỹ đầu tư) được 342 triệu đồng, thu về 6,9 tỷ đồng; SCIC đã bán vốn tại 7 DN với giá trị là 125 tỷ đồng, thu về 188 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, các đơn vị đã thoái được 3.838 tỷ đồng, thu về 15.998 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái vốn trong năm 2016 do các đơn vị mới báo cáo trong 9 tháng năm 2017). Cụ thể, thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm được 105 tỷ đồng, thu về 105 tỷ đồng; thoái vốn đầu tư ở DN khác được 2.210 tỷ đồng, thu về 3.463 tỷ đồng; SCIC đã bán vốn tại 28 DN với giá trị là 1.522 tỷ đồng, thu về 12.428 tỷ đồng (trong đó bao gồm cả số thoái trong năm 2016 của Vinamilk với giá trị sổ sách 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng).

Trong tháng 9/2017, Bộ Tài chính đã nhận báo cáo của 1 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH. Lũy kế 9 tháng năm 2017, đã có 34 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH.