Đây là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp chính thức riêng về chủ đề an ninh biển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tối 9/8, nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch luân phiên tháng 8/2021 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên Thảo luận mở Cấp cao trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề “Tăng cường An ninh Biển: Một lĩnh vực hợp tác quốc tế”.

Đây là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức một cuộc họp chính thức riêng về chủ đề an ninh biển, trong bối cảnh có nhiều thách thức gia tăng đối với an ninh biển trên thế giới và ở các khu vực.

Trong phát biểu của mình tại Hội đồng Bảo an, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đề cập những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta về biển, trong đó có Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; đề nghị tăng cường hợp tác quốc tế để giải quyết các thách thức chung về an ninh biển, thúc đẩy việc tôn trọng, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia ven biển; qua đó thể hiện vai trò, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với công việc của Hội đồng Bảo an nói riêng và định hướng quá trình thảo luận về biển tại các diễn đàn đa phương nói chung.

Theo VOV