(BĐT) - Khai mạc Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sác nhà nước năm 2018 diễn ra ngày 28/12, Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2017, kết quả phát triển kinh tế-xã hội đã đạt được khá toàn diện. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý và mong muốn các chuyển động tích cực này không được phép dừng lại mà phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa để vượt trên các thành tích năm 2017 đã đạt được.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Hiếu

Theo Thủ tướng, năm 2017 có nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn này, tăng trưởng kinh tế năm 2017 đã đạt 6,81%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua.

“Kết quả tăng trưởng này đạt được trong bối cảnh ngành khai khoáng giảm 7,1% và không dựa vào những công cụ kích cầu ngắn hạn, mà tập trung nỗ lực phát huy tăng trưởng từ tiềm năng, lợi thế so sánh của các ngành và các địa phương”, Thủ tướng khẳng định. Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chỉ số đổi mới sáng tạo có sự cải thiện rõ rệt, triển vọng của hệ thống ngân hàng của Việt Nam được nâng lên.  Với vai trò là nước chủ nhà, năm 2017, Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Năm APEC 2017, được thế giới đánh giá cao. Nhiều đại án tham nhũng lớn được thanh tra, điều tra nghiêm túc, đưa ra xét xử nghiêm minh, từng bước lấy lại niềm tin yêu của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, hạn chế để cùng nhau quyết tâm khắc phục. Cụ thể, tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm, chất lượng và tốc độ tăng trưởng chưa bền vững, năng suất lao động còn thấp. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhưng chất lượng, hiệu quả, quy mô hoạt động, sức cạnh tranh còn thấp. Tính kết nối giữa khu vực tư nhân trong nước và khu vực FDI còn hạn chế. Việc xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt thấp. Phát hiện thêm nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ, thất thoát. Xây dựng Chính phủ điện tử còn chậm. Nền kinh tế còn chưa sẵn sàng với công nghiệp 4.0…

“Chúng ta nói nhiều đến tái cơ cấu kinh tế chưa đạt được kết quả như mục tiêu đề ra. Nhiều hạn chế, bất cập, yếu kém trong lĩnh vực kinh tế - xã hội chậm được cải thiện”, Thủ tướng lưu ý.

Trên cơ sở đó, bước vào năm 2018 và hướng tới 2021, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cần tận dụng đà phát triển của 2017 và thúc đẩy một chương trình phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, cải cách kinh tế sâu rộng nhằm đạt và vượt những mục tiêu quan trọng đề ra cho năm tới và cả nhiệm kỳ.