Sáng 23/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường sang Campuchia tham dự Hội nghị cấp cao Khu vực Tam giác phát triển CLV (Campuchia - Lào - Việt Nam) lần thứ 9.
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị cấp cao CLV tại Campuchia

Tham gia đoàn có lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và 5 địa phương thuộc Khu vực Tam giác phát triển phía Việt Nam (Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước).

Tại hội nghị này, đại biểu của 3 nước sẽ tập trung thảo luận, đánh giá  tình hình hợp tác kể từ Hội nghị cấp cao lần thứ 8 năm 2014 và Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 10 năm 2015; thảo luận bản sửa đổi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Khu vực Tam giác phát triển CLV đến năm 2020; dự thảo Kế hoạch hành động kết nối 3 nền kinh tế trong khu vực.

Sự khác biệt lớn tại hội nghị lần này là các nhà lãnh đạo 3 nước sẽ bàn bạc danh mục khoảng 15 dự án ưu tiên hợp tác để 3 nước cùng vận động đầu tư.

Nhằm rà soát các công việc đã thực hiện và xây dựng chương trình nghị sự cho Hội nghị Cấp cao CLV lần này, Việt Nam đã chủ trì thành công Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) và cuộc họp của 4 tiểu ban an ninh - đối ngoại, kinh tế, xã hội - môi trường và địa phương tại tỉnh Đắk Nông từ ngày 31/10 - 1/11/2016.

Trước đó, ngày 21/9/2016, tại Nha Trang, Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 3 của Ủy ban Quốc phòng an ninh 3 nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành Việt Nam rà soát kỹ lưỡng hợp tác của Việt Nam với Lào và Campuchia để từ đó đánh giá mặt tích cực, tìm nguyên nhân sự chậm trễ để có giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác CLV thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Việt Nam phải tìm sáng kiến, ý tưởng mới nhằm tạo bước chuyển mới của hợp tác 3 nước.

Việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị lần này, một lần nữa khẳng định cam kết và vai trò, đóng góp tích cực, chủ động của Việt Nam trong hợp tác CLV, cùng với Campuchia và Lào thúc đẩy triển khai các chương trình hợp tác trong khuôn khổ CLV. 

Theo chinhphu.vn