(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Tài chính kiểm tra, xử lý phản ánh của Báo Đấu thầu qua bài viết: "Doanh nghiệp kêu vướng nhiều thủ tục hải quan" trên số báo ra ngày 4/6/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo bài báo, nhiều doanh nghiệp (DN) phản ánh vẫn phải nộp hồ sơ bản giấy dù đã nộp bản điện tử trên Cổng thông tin điện tử một cửa quốc gia. Nguyên nhân là do các văn bản pháp luật quy định về thủ tục hành chính được thiết kế dành cho hồ sơ giấy, chứ không tính đến việc thực hiện trực tuyến. Do đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát, đưa ra danh mục các thủ tục phải nộp hồ sơ giấy, nếu không thì chỉ nộp bản điện tử.

Bài báo cũng nêu, theo phản ánh của DN, hệ thống quản lý của cơ quan hải quan chưa tự động xoá nợ với trường hợp DN đã nộp phí hải quan cho một lần làm thủ tục đối với hàng tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập, khiến nhiều DN bị hệ thống báo nợ phí hải quan. Do vậy, cần nâng cấp hệ thống quản lý thu phí hải quan để phân biệt được DN đã nộp, không bị báo nợ như hiện nay.