(BĐT) - Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong tháng 8, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 24.959 tỷ đồng, giảm 2,8% so với tháng 7. Lũy kế đến 31/8, đạt 200.217 tỷ đồng, bằng 59% dự toán, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong tháng 8/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá ước đạt 50,5 tỷ USD, tăng 7,5% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26,5 tỷ USD, tăng 6,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 24 tỷ USD, tăng 8,6%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 2,5% và trị giá nhập khẩu tăng 7,3%. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 8 ước thặng dư 2,5 tỷ USD.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đầu năm 2020 ước đạt 337,28 tỷ USD, tăng 0,02% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 174,1 tỷ USD, tăng 1,6% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 163,17 tỷ USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa trong 8 tháng đầu năm ước thặng dư 10,93 tỷ USD.