Ngày 10/4, Bộ Tài chính cho biết, luỹ kế thu ngân sách nhà nước quý I đạt 308.480 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2017.
Thu ngân sách quý I/2018 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: minh họa: TTXVN

Thu ngân sách quý I/2018 tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: minh họa: TTXVN

Trong đó, thu nội địa đạt 253.100 tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2017. Ước tính cả nước có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 24%), trong đó 32 địa phương thu đạt trên 26% dự toán năm; 43/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 20 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ. 

Thu về dầu thô đạt 13.200 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán năm, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2017. 

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, đạt 67.580 tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán năm, giảm 2,8% so cùng kỳ năm 2017. 

Về chi ngân sách nhà nước ước đạt 290.000 tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 1,7% so cùng kỳ năm 2017; trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 35.300 tỷ đồng, bằng 8,8% dự toán, bằng 79,9% so cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 31.400 tỷ đồng, bằng 27,9% dự toán, tăng 7,8%; chi thường xuyên đạt 222.550 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 5,3%. 

Bộ Tài chính nhận định trong quí I/2018, các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, và các chính sách an sinh xã hội. 

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo. Đến ngày 28/3/2018 đã thực hiện phát hành 40.408 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách Trung ương theo dự toán. 

Bộ Tài chính cho biết những tháng tiếp theo sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về ngân sách; tổng hợp, báo cáo kết quả phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố. Thực hiện các công việc liên quan đến quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 và công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của các địa phương. 

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; tổng hợp báo cáo các trường hợp nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi để trình cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm, tránh tình trạng nợ đọng lớn, kéo dài./. 

Theo Bnews