(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, ước thu tháng 2/2020 từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 23.700 tỷ đồng, thấp hơn so với tháng 1/2020 (26.019 tỷ đồng). Nguyên nhân là kim ngạch xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng đóng góp số thu lớn đều giảm so với tháng trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hầu hết các mặt hàng đóng góp số thu lớn đều giảm kim ngạch xuất nhập khẩu. Ảnh: Internet

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hầu hết các mặt hàng đóng góp số thu lớn đều giảm kim ngạch xuất nhập khẩu. Ảnh: Internet

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt 49.700 tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán, bằng 14,0% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 7,87% so với cùng kỳ năm 2019 (4.243 tỷ đồng). Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nếu 2 tháng đầu năm 2019, bình quân mỗi ngày thu 1.458 tỷ đồng, thì 2 tháng đầu năm nay chỉ thu khoảng 1.308 tỷ đồng/ngày.

Trong tháng 2/2020, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 37,1 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 18,6 tỷ USD, tăng 1,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18,5 tỷ USD, giảm 0,5%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 34% và trị giá nhập khẩu tăng 26%.

Về xuất khẩu, mặt hàng dầu thô có sản lượng xuất khẩu trong tháng 2/2020 ước đạt 467 nghìn tấn, tăng 13,3% và trị giá là 213 triệu USD, giảm 12,6% so với tháng 1/2020. So với tháng 2/2019, xuất khẩu dầu thô trong tháng này tăng 21,2% về lượng và tăng 30% về trị giá.  

Quặng các loại có sản lượng xuất khẩu trong tháng 2/2020 ước tính là 250 nghìn tấn với trị giá là 7 triệu USD, giảm 10,3% về lượng và giảm 65,3% về trị giá so với tháng trước. So với tháng 2/2019, xuất khẩu quặng trong tháng này tăng 42,6% về lượng và giảm 9,7% về trị giá.

Về nhập khẩu, mặt hàng xăng dầu có sản lượng nhập khẩu trong tháng 2/2020 ước đạt 650 nghìn tấn, giảm 14,1% so với tháng trước, với trị giá là 345 triệu USD, giảm mạnh tới 27,2%. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong tháng 2/2020 ước tính giảm 20% về lượng và giảm 22,8% về trị giá so với tháng 2/2019.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có kim ngạch nhập khẩu trong tháng 2/2020 là 4,4 tỷ USD, tăng 4% so với tháng trước và tăng 17,1% so với tháng 2/2019.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng có kim ngạch nhập khẩu trong tháng 2/2020 đạt 2,5 tỷ USD, giảm 11,4% so với tháng trước và giảm 3,7% so với tháng 2/2019.

Sắt thép các loại có sản lượng nhập khẩu trong tháng 2/2020 là 900 nghìn tấn, với trị giá là 540 triệu USD, giảm 4,7% về lượng và giảm 5,3% về trị giá so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2019, nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2020 giảm 8,5% về lượng và giảm 18,5% về trị giá.

Ô tô nguyên chiếc các loại có số lượng nhập khẩu trong tháng 2/2020 là 6 nghìn chiếc với trị giá là 134 triệu USD, tăng 40,2% về lượng và 21% về trị giá so với tháng trước. So với tháng 2/2019, nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2020 giảm 59,9% về lượng và giảm 57,2% về trị giá.