Số thu này theo Tổng cục Thuế tính ra đạt 16,8% dự toán và vượt 8,8% so với cùng kỳ năm 2016, bình quân mỗi ngày thu được trên 2.700 tỷ đồng. 
Tổng thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng 8,8% so với cùng kỳ. Ảnh:LC.

Tổng thu ngân sách 2 tháng đầu năm tăng 8,8% so với cùng kỳ. Ảnh:LC.

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, trong tháng 2/2017, số thu nội địa ước đạt 63.500 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt 163.127 tỷ đồng, bằng 16,8% dự toán, và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 3.900 tỷ đồng (bằng 10,2% dự toán và tăng 27,8% cùng kỳ); thu nội địa ước đạt 59.600 tỷ, còn thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu xổ số kiến thiết ước đạt 50.400 tỷ đồng (bằng 6,4% dự toán và tăng 9,3% cùng kỳ). Riêng thu ngân sách trung ương ước đạt 71.670 tỷ, bằng 14,7% dự toán, tăng 22,3% cùng kỳ. 

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, tuy tốc độ tăng trưởng khá, nhưng tiến độ thu ngân sách Trung ương còn thấp so với thu ngân sách địa phương (thu ngân sách địa phương đạt 91.457 tỷ đồng và bằng 19% dự toán).

Ngoài ra, có 6/17 khoản thu, sắc thuế đạt trên 18% dự toán và 13/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so cùng kỳ. Song song đó, có 27/63 địa phương thu đạt khá trên 18% dự toán và 47/63 địa phương có mức tăng trưởng so cùng kỳ. 

Theo VnExpress