Thi công cải tạo Văn phòng quốc gia GIZ Việt Nam

Là một tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH hỗ trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: Đào tạo nghề; chính sách về môi trường và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; và năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam

GIZ Việt Nam tại tầng 6, Tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội dự kiến sẽ ký kết hợp đồng thi công cải tạo Văn phòng quốc gia GIZ Việt Nam.

Phạm vi công việc bao gồm:

- Công tác phá dỡ, vận chuyển đồ đạc, tài liệu;

- Công tác tường, trần, sàn, cửa;

- Công tác điện, điện nhẹ;

- Cung cấp nội thất.

Các công ty xây dựng có năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm thi công cải tạo văn phòng quan tâm đến gói thầu xin mời tham gia đăng ký.

Quý Công ty quan tâm vui lòng gửi email đến địa chỉ: question-from-bidder-pog-vn@giz.de để yêu cầu được cung cấp thông tin đầy đủ về việc gửi hồ sơ quan tâm. Tiêu đề thư cần ghi rõ: “EOI_83400378_Thi công cải tạo Văn phòng quốc gia GIZ Việt Nam”. GIZ sau đó sẽ gửi cho Quý Công ty chi tiết về việc nộp hồ sơ quan tâm, trong đó cung cấp thêm thông tin về tất cả các tiêu chí cần được đáp ứng và các tài liệu cần được nộp kèm theo.

Xin lưu ý: Hồ sơ quan tâm bao gồm tất cả các tài liệu được ghi rõ trong thư mời chi tiết cần nộp chậm nhất là 17 giờ 00, ngày 17/01/2022.

Các câu hỏi và thắc mắc: Để biết thêm thông tin về hồ sơ quan tâm, vui lòng gửi thư email đến địa chỉ: question-from-bidder-pog-vn@giz.de muộn nhất đến 15 giờ 00, ngày 14/01/2022.

Đơn đăng ký và hồ sơ quan tâm nhận được sau thời hạn sẽ không được xem xét.

Các e-mail không ghi rõ tiêu đề gói thầu hoặc tên công ty sẽ không được xem xét.