Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) hiện đang triển khai Dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris (SIPA) tại Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án này, GIZ dự kiến sẽ ký kết hợp đồng thi công xây dựng cho gói công việc sau.

Phạm vi công việc bao gồm:

· Xây dựng mảng xanh đứng cho tòa nhà Ban Quản lý Dịch vụ Công ích tại 68 Ngô Quyền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

· Thi công vườn trên mái tòa nhà

· Thi công lắp đặp hệ thống tưới tự động và thu gom nước mưa

Các công ty xây dựng có năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm thi công mảng đứng xanh quan tâm đến gói thầu xin mời tham gia đăng ký.

Quý Công ty quan tâm vui lòng gửi email đến địa chỉ: question-from-bidder-pog-vn@giz.de để yêu cầu được cung cấp thông tin đầy đủ về việc gửi Hồ sơ quan tâm. Tiêu đề thư cần ghi rõ: “EOI_83384378_Thi công xây dựng mảng xanh cho tòa nhà Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”. GIZ sau đó sẽ gửi cho Quý Công ty chi tiết về việc nộp Hồ sơ quan tâm, trong đó cung cấp thêm thông tin về tất cả các tiêu chí cần được đáp ứng và các tài liệu cần được nộp kèm theo.

Xin lưu ý Hồ sơ quan tâm bao gồm tất cả các tài liệu được ghi rõ trong thư mời chi tiết cần nộp chậm nhất là 17:00 ngày 16/ 08/ 2021

Để biết thêm thông tin về Hồ sơ quan tâm, vui lòng gửi thư email đến địa chỉ: question-from-bidder-pog-vn@giz.de muộn nhất đến 15:00 ngày 13/ 08/ 2021

Đơn đăng ký và Hồ sơ quan tâm nhận được sau thời hạn sẽ không được xem xét.

Các e-mail không ghi rõ tiêu đề gói thầu hoặc tên công ty sẽ không được xem xét.