(BĐT) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/10/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 23,48 tỷ USD, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm 2019; vốn thực hiện ước đạt 15,8 tỷ USD, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2019.
45,7% tổng vốn đầu tư đăng ký 10 tháng năm 2020 đổ vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Ảnh: Song Lê

45,7% tổng vốn đầu tư đăng ký 10 tháng năm 2020 đổ vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Ảnh: Song Lê

Về cơ cấu vốn đăng ký, có 2.100 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký đạt 11,66 tỷ USD, giảm lần lượt 32,1% và 9,1% so với cùng kỳ năm 2019; 907 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 5,71 tỷ USD (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2019); 5.451 lượt GVMCP của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 6,11 tỷ USD, giảm lần lượt 27,4% và 43,5% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành, lĩnh vực, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 10,7 tỷ USD, chiếm 45,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 4,8 tỷ USD, chiếm 20,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo là kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký gần 3,5 tỷ USD.

Singapore là đối tác đầu tư dẫn đầu với tổng vốn 7,51 tỷ USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam 10 tháng qua. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,42 tỷ USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư.

10 tháng năm 2020, khu vực ĐTNN xuất siêu 30,4 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 30 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 12,2 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu 18,2 tỷ USD.