• Thu hút đầu tư nước ngoài: Tích cực cả lượng và chất

  01/04/2022 10:00

  (BĐT) - Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh. Triển vọng thu hút vốn ĐTNN trong thời gian tới được đánh giá là rất tích cực, cả về lượng và chất.
 • Nhà đầu tư nước ngoài vững tin vào Việt Nam

  29/12/2021 10:00

  (BĐT) - Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài (ĐTNN) năm 2021 vừa được công bố cho thấy niềm tin của nhà ĐTNN vào môi trường đầu tư kinh doanh, triển vọng của Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn và tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Hơn nữa, dòng vốn đang có sự chuyển dịch ngày càng tích cực, phù hợp với định hướng thu hút ĐTNN.
 • 10 tháng thu hút đầu tư nước ngoài tăng 1,1%

  28/10/2021 08:00

  (BĐT) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt 23,74 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh tiếp tục duy trì mức tăng so với cùng kỳ, trong khi đó, GVMCP vẫn giảm.
 • Thu hút đầu tư nước ngoài: Nỗ lực trong khó khăn

  27/08/2021 10:00

  (BĐT) - Thu hút và thực hiện vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tháng 8/2021 tiếp tục chịu tác động của dịch bệnh. Tuy nhiên, những kết quả mà Việt Nam đạt được đến nay, theo nhiều ý kiến, là tích cực và nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ niềm tin, kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh tế.
 • Tăng sức hấp dẫn đón dự án FDI lớn

  18/05/2021 10:00

  (BĐT) - Việt Nam định hướng thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, dòng vốn có chất lượng cao, có tính vượt trội, đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế - xã hội. Theo nhiều ý kiến, muốn thu hút được những dự án như vậy, đặc biệt có thể đón được những “đại bàng” công nghệ, Việt Nam cần chứng tỏ được lợi thế cạnh tranh, đồng thời có những ưu đãi, chính sách đặc biệt tương ứng với những dự án đặc biệt.
 • Thu hút đầu tư nước ngoài: Những cam kết mạnh mẽ

  24/12/2018 10:00

  (BĐT) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động và những hạn chế nội tại của nền kinh tế trong nước chưa được giải quyết, làm thế nào tranh thủ được thời cơ, vận hội để bứt phá trong thu hút đầu tư nước ngoài (ĐTNN)? 
 • Ưu đãi thuế đã đủ hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài?

  11/07/2018 14:00

  (BĐT) - Câu hỏi này được đặt ra trong bối cảnh tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và định hướng chiến lược thu hút dòng vốn đầu tư thế hệ mới, nhất là khi cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng trở nên gay gắt.

chuyên đề

Kết nối đầu tư