(BĐT) - Tổng cục thuế cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi 7.870 tỷ đồng, bằng 19,4% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 5.257 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ  là 2.613 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong 3 tháng, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 7.056 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 74.086 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 15.561,16 tỷ đồng, bằng 295,28% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 17 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 139,33 tỷ đồng; giảm lỗ 659,48 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 781,83 tỷ đồng.