Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký ban hành Quyết định số 2731/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO (IDICO) tại xã Bàu Hàm 2 và xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất để đấu giá quyền sử dụng đất.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong 178.168m2 đất IDICO đang sử dụng bị thu hồi, có 156.622,7m2 thuộc thửa đất số 132, tờ bản đồ số 20, xã Bàu Hàm 2 và 21.545,3m2 thuộc thửa đất số 454, tờ bản đồ số 6, xã Hưng Lộc.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng phần diện tích đất thu hồi; Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh lý hợp đồng thuê đất với IDICO.

UBND huyện Thống Nhất bổ sung khu đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017, trình phê duyệt, làm cơ sở để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. 

Theo Reatimes.vn