• Hải Phòng đầu tư hơn 277 tỷ đồng thu gom chất thải rắn năm 2022

    23/12/2021 07:00

    (BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ thu gom chất thải rắn, vệ sinh công cộng tại 4 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và huyện An Dương; xử lý chất thải rắn tại 7 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến An và huyện An Dương năm 2022 với tổng giá dự toán 277,52 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp chi bảo vệ môi trường và nguồn thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường năm 2022.

chuyên đề

Kết nối đầu tư