(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2021 đã có 9 đơn vị thực hiện thoái vốn nhà nước với giá trị 241,6 tỷ đồng, thu về 2.104 tỷ đồng.
Trong 2 tháng đầu năm 2021 đã có 9 đơn vị thực hiện thoái vốn nhà nước thu về 2.080,7 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Trong 2 tháng đầu năm 2021 đã có 9 đơn vị thực hiện thoái vốn nhà nước thu về 2.080,7 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, thoái vốn theo Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng tại Công ty CP Chợ Lạng Sơn với giá trị 8 tỷ đồng, thu về 23,6 tỷ đồng. Về thoái vốn của tập đoàn, tổng công ty, có 8 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với tổng giá trị vốn thoái là 233,5 tỷ đồng, thu về 2.080,7 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp, trong 2 tháng đầu năm 2021, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 86 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp vào ngân sách nhà nước năm 2021 là 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, tập đoàn kinh tế, tổng công ty thực hiện.

Đồng thời, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan tham gia Dự thảo Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021 - 2025 để hoàn thiện trình Thủ tướng ban hành, làm cơ sở tiếp tục triển khai cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, để DNNN là một lực lượng quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.