Ngày 25/5, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi). Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi). Ảnh: TTXVN

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý ngoại thương. Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý ngoại thương.

Trong quá trình thảo luận, đã có 19 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng của Luật; giải thích từ ngữ; nguyên tắc áp dụng pháp luật; về hành vi bị cấm trong quản lý ngoại thương; bổ sung quy định về quản lý hoạt động của thương nhân nước ngoài không hiện diện ở Việt Nam; bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật;

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về ngoại thương;

- Về các biện pháp hành chính: cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; tạm ngừng xuất khẩu; tạm ngừng nhập khẩu; hạn chế xuất khẩu; hạn chế nhập khẩu; hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu; hạn ngạch thuế quan; chỉ định cửa khẩu xuất, nhập khẩu; quản lý theo giấy phép, điều kiện xuất nhập khẩu;

- Về biện pháp quản lý hoạt động ngoại thương khác: tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu; quá cảnh hàng hóa; biện pháp quản lý hàng hóa đối với khu vực hải quan riêng;

- Về các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch; các biện pháp phòng vệ thương mại; tiêu chuẩn của Điều tra viên phòng vệ thương mại; các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương; phát triển hoạt động ngoại thương thông qua xúc tiến thương mại;

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã báo cáo, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Thứ sáu, ngày 26/5, buổi sáng, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình, sau đó thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quy hoạch.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Theo TTXVN