(BĐT) - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng (CCRD) thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ cho Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” được thực hiện với tài trợ từ Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại hai tỉnh Bình Định và Kon Tum.

Cụ thể như sau:

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ thầu ảnh 1

Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và hồ sơ thầu tốt nhất của các tổ chức.

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ thầu ảnh 2