Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00

Bên mời thầu: Trường Quốc tế Liên hợp quốc tại Hà Nội (UNIS Hà Nội).

Tên gói thầu: Dịch vụ môi giới bảo hiểm Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên Việt Nam.

Địa điểm dự án: Trường UNIS Hà Nội. Đ/c: G9, Khu đô thị Ciputra Tây Hồ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian phát hành HSMT: Từ ngày 11 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm đóng thầu.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 02 năm 2023.

Địa chỉ phát hành HSMT: Nhà thầu quan tâm truy cập địa chỉ https://go.unishanoi.org/ibs để tải hồ sơ mời thầu miễn phí.

Hồ sơ đề xuất bản cứng: Gửi đến địa chỉ Trường UNIS, G9, Ciputra, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội. Người nhận: Ms. Tạ Thị Thanh Hà - Phòng Hành chính.

Hồ sơ đề xuất bản mềm: Gửi vào hộp thư: eoi@unishanoi.org

Chuyên đề

Kết nối đầu tư