Gói thầu cung cấp 6 máy thu hoạch liên hợp lúa mini

Là một tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH hỗ trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: Đào tạo Nghề; chính sách về môi trường và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; và năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo xanh tại Việt Nam (Dự án GIZ-GIC) có nhu cầu mua sắm 6 máy thu hoạch lúa liên hợp mini và bộ dụng cụ sửa chữa.

Văn phòng GIZ Hà Nội, dưới sự ủy nhiệm của Cơ quan Hợp tác phát triển Đức, trân trọng mời thầu cung cấp 6 máy thu hoạch lúa liên hợp mini và bộ dụng cụ sửa chữa.

Các công ty đủ điều kiện và quan tâm tới gói thầu có thể liên hệ với Văn phòng GIZ qua địa chỉ email: question-from-bidder-pog-vn@giz.deđể nhận yêu cầu thông số kỹ thuật cho gói thầu, muộn nhất 17 giờ 00, ngày 30/9/2021.

Nhà thầu đảm bảo cung cấp dịch vụ bảo hành chính hãng (và bảo trì định kỳ) tại Hà Nội và các thành phố lớn.

- Địa điểm giao hàng: Sở NN và PTNT tại tỉnh Kiên Giang và Sóc Trăng.

- Thời gian giao hàng: Đề nghị cho biết thời gian giao hàng sớm nhất có thể (từ khi nhận được đơn đặt hàng).

- Phương thức thanh toán: Thanh toán tạm ứng trên cơ sở có bảo lãnh ngân hàng hoặc thanh toán ngay sau khi giao hàng kèm theo biên bản bàn giao và hóa đơn giá trị gia tăng.

Hồ sơ dự thầu cần được gửi thành 02 (hai) bản (01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt) có dấu và chữ ký đầy đủ, có giá trị pháp lý như nhau, bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư thể hiện sự quan tâm đến gói thầu.

2. Báo giá bao gồm: Phần đề xuất thông số kỹ thuật chi tiết của các thiết bị và phần báo giá có thuế VAT và không có thuế VAT.

3. Hồ sơ năng lực công ty (bao gồm bản sao giấy phép kinh doanh).

4. Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo thuế trong 3 năm gần nhất (bao gồm: Bảng cân đối kế toán; kết quả hoạt động kinh doanh; bảng lưu chuyển tiền tệ ; quyết toán thuế).

5. Bản sao các hợp đồng, quyết toán hợp đồng cho việc cung cấp các gói thầu tương tự gửi tới địa chỉ email: VN_PoG_Quotation@giz.de, chậm nhất 17h00 ngày 05.10.2021 (giờ Việt Nam).

Lưu ý:

Hồ sơ dự thầu không đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức như trên hoặc gửi muộn hơn hạn nộp thầu sẽ không được đánh giá.

Chúng tôi sẽ chỉ gửi thông báo và đơn đặt hàng cho nhà thầu được chọn.