Thông báo mời thầu Gói thầu Tư vấn giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật và giao thông

0:00 / 0:00
0:00
Công ty TNHH Biển Quê Hương - Phan Thiết thông báo mời thầu Gói thầu Tư vấn giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật và giao thông cụ thể như sau:

Bên mời thầu: Công ty TNHH Biển Quê Hương - Phan Thiết.

Địa chỉ: Số 123 đường Nguyễn Tương, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Điện thoại/fax/email: 028.3820.3374.

Mã số thuế: 3 4 0 1 1 3 9 8 0 8

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật và giao thông.

- Loại gói thầu: Tư vấn.

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật và giao thông trên diện tích dự án 12,54 ha (125.400,00) trong đó 20.608,5 m2 thuộc xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết; 104.791,50 m2 thuộc xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng.

Tên dự án: Khu dịch vụ du lịch cộng đồng Biển Quê Hương.

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu của Chủ đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rút gọn.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 30, ngày 28 tháng 08 năm 2020 đến 16 giờ 30, ngày 03 tháng 09 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMT: Tầng 4, Tòa nhà 80 - 82 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Người liên hệ: Nguyễn Thị Tố Uyên - Số điện thoại liên hệ: 0963.455.747; Email: nguyenuyen@erasgroup.vn.

Giá bán 01 bộ HSMT:2.000.000 đồng.

Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng.

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 07 tháng 09 năm 2020.

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 01, ngày 07 tháng 09 năm 2020.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư