Yêu cầu bảo vệ môi trường tại dự án nhiệt điện

(BĐT) - Bộ Công Thương tiếp tục đôn đốc các tập đoàn, tổng công ty đặc biệt lưu ý công tác bảo vệ môi trường và cần có báo cáo về Bộ trước ngày 30/6/2017. 
Yêu cầu bảo vệ môi trường tại dự án nhiệt điện

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải có đánh giá kết quả cải tiến quy trình vận hành hệ thống lọc bụi tĩnh điện trong quá trình khởi động lò hơi tại Nhiệt điện Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2. Đối với các dự án đang xây dựng, EVN cần chỉ đạo các ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với nhà thầu tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng, vận hành thử nghiệm.        

Quang Minh