Yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành trung ương và địa phương đề nghị báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018.

Theo đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương đánh giá việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và các Nghị quyết của Chính phủ; đánh giá kết quả, chất lượng các nhiệm vụ được Chính phủ giao trong năm 2017.

Bộ KH&ĐT cũng đề nghị các bộ, ngành trung ương và địa phương đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chính phủ để chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.          

Bích Thảo