Xuất siêu hơn 7,2 tỷ USD trong 10 tháng

(BĐT) - Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng năm 2018 đạt 396,85 tỷ USD, tăng 13,8%, tương ứng tăng 48,12 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 259,79 tỷ USD, tăng 13,7%, tương ứng tăng 31,3 tỷ USD;  trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 137,05 tỷ USD, tăng 14%, tương ứng tăng 16,82 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017. 

Về xuất khẩu, tính đến hết tháng 10 năm 2018, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 202,03 tỷ USD, tăng 15,2%  tương ứng tăng 26,67 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017. Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 142,8 tỷ USD, tăng 14,9% (tương ứng tăng 18,49 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 70,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tính đến hết tháng 10/2018, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 194,82 tỷ USD, tăng 12,4% (tương ứng tăng 21,45 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 116,99 tỷ USD, tăng 12,3% (tương ứng tăng 12,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 60,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Như vậy, đến hết tháng 10, cán cân thương mại thặng dư 7,21 tỷ USD. Đây cũng là con số kỷ lục từ trước đến nay.

Hoàng Oanh