Xuất siêu 1,1 tỷ USD trong tháng 9

(BĐT) - Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong tháng 9/2017 đạt 37,58 tỷ USD, giảm 1% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 19,34 tỷ USD, giảm 2,1% và nhập khẩu đạt 18,24 tỷ USD, tăng 0,3%. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 9 thặng dư 1,1 tỷ USD.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tính đến hết 9 tháng năm 2017,  tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 308,12 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu đạt 154,32 tỷ USD, tăng 20% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 153,99 tỷ USD, tăng 22,7%.

Nhờ xuất siêu 1,1 tỷ USD trong tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa cả nước 9 tháng năm 2017 đổi chiều thặng dư 328 triệu USD.  Trong đó, xuất siêu sang Hoa Kỳ là 24,14 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước.

Khối doanh nghiệp FDI trong tháng 9 xuất siêu 542 triệu USD, đưa cán cân thương mại của khối này 9 tháng năm 2017 thặng dư 13,74 tỷ USD, trong khi khối doanh nghiệp trong nước thâm hụt 13,42 tỷ USD.  

Hải Đăng