Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng đạt gần 30 tỷ USD

(BĐT) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 10 tháng năm 2017, tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 29,76 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 15,62 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016; xuất khẩu thủy sản ước đạt 6,73 tỷ USD, tăng 17,6%; các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 6,44 tỷ USD, tăng 9,9%. Tính riêng tháng 10/2017, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 2,74 tỷ USD.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, mặt hàng rau quả vẫn có sự tăng trưởng tốt. Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 10 ước đạt 209 triệu USD, tính chung 10 tháng ước đạt 2,84 tỷ USD, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam.

Việt Anh