Xuất khẩu năm 2019 có thể đạt 265 tỷ USD

(BĐT) - Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu năm 2019 tiếp tục có nhiều thuận lợi do môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, những tiến bộ trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản thủ tục đầu tư…
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với đó, việc Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực vào đầu năm và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU dự kiến có hiệu lực vào năm nay đã và đang tạo ra sức hút mới cho đầu tư trực tiếp nước ngoài, giúp nước ta tăng thêm năng lực sản xuất mới. Với những tín hiệu tích cực như trên, Bộ Công Thương cho rằng kim ngạch xuất khẩu năm 2019 có thể đạt 265 tỷ USD, tăng khoảng 8 -10% so với năm 2018.

Năm 2018, xuất khẩu tăng mạnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ đặt ra.

Việt Anh