Xử lý tồn tại của một số dự án, doanh nghiệp thuộc ngành công thương

(BĐT) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xử lý dứt điểm các vướng mắc còn lại của Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương (Đề án).
Trong số 6 dự án thua lỗ của ngành công thương, đã có 2 dự án bước đầu có lãi, 4 dự án từng bước khắc phục khó khăn, giảm lỗ
Trong số 6 dự án thua lỗ của ngành công thương, đã có 2 dự án bước đầu có lãi, 4 dự án từng bước khắc phục khó khăn, giảm lỗ

Sau gần 3 năm triển khai Đề án, các bộ, ngành và các Tập đoàn, Tổng công ty đã hoàn thành trên 75% khối lượng nhiệm vụ. Trong số 6 dự án trước đây hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thua lỗ, đã có 2 dự án bước đầu có lãi, 4 dự án từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu bù đắp chi phí biến đổi, giảm lỗ so với cùng kỳ. Đối với 3 dự án trước đây dừng sản xuất kinh doanh thì đã có 2 dự án vận hành trở lại, 1 dự án đã sẵn sàng khởi động lại khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Để hoàn thiện Đề án, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu ý kiến các bộ, ngành hoàn thiện Báo cáo của Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả triển khai thực hiện việc xử lý các tồn tại, yếu kém đối với các dự án, doanh nghiệp chậm tiến bộ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương (cập nhật số liệu đến tháng 8/2019) trước ngày 20/9/2019.

Đồng thời, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và các tập đoàn, tổng công ty, hoàn thiện Tờ trình xin ý kiến Thủ tướng và Ban Cán sự đảng Chính phủ về chủ trương để xử lý dứt điểm các vướng mắc mấu chốt còn lại của Đề án như: vướng mắc pháp lý trong quyết toán các hợp đồng EPC các dự án, doanh nghiệp; các giải pháp tài chính, tín dụng; hướng xử lý đối với một số dự án, doanh nghiệp cụ thể, gửi Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2019.

Việt Hà