Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019

(BĐT) - Bộ KH&ĐT vừa có văn bản đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019; đồng thời đưa vào nội dung phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương mình.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ KH&ĐT, trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019, các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh phải đặt trong kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2016 - 2020, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, của địa phương; cần bám sát và cụ thể hóa các mục tiêu được xác định trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ KH&ĐT lưu ý, phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của các thành viên trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội; một mặt quan tâm các chỉ tiêu số lượng, mặt khác phải đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu phản ánh chất lượng, hiệu quả như doanh thu, thu nhập của các thành viên...

Bích Thảo