Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN

(BĐT) - Bộ KH&ĐT vừa công bố lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thông tư này quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN. Đây là hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng, được xây dựng nhằm cung cấp số liệu theo yêu cầu của ASEAN.

Theo Dự thảo, danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN gồm 16 nhóm chỉ tiêu, như: đất đai, dân số; lao động, việc làm bình đẳng giới; doanh nghiệp và đầu tư xây dựng; tài khoản quốc gia; tài chính công;… Trong mỗi nhóm có các chỉ tiêu cụ thể.      

Minh Thư